Συμπλήρωση αριθμών 5-10

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: math,countingAndCardinality,mathElementary,counting

Grades: 13,1

Description: Το παιχνίδι περιλαμβάνει 40 κάρτες. Οι μαθητές συμπληρώνουν τα μήλα στο καλάθι ώστε να σχηματιστεί ο πληθικός αριθμός που αναφέρεται στις οδηγίες. Κατάλληλο για μαθητές Α΄ τάξης Δημοτικού και Προδημοτικής για αισθητοποίηση των αριθμών 5-10.