Πρόσθεση και αφαίρεση πάνω από τη δεκάδα

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,counting

Grades: 1,2

Description: Οι μαθητές λύνουν τις μαθηματικές προτάσεις και βρίσκουν τη σωστή απάντηση για να αποκαλύψουν ένα κομματάκι από το παζλ.