Ceistenna: An bhfuil...

deck thumbnail

by Cmac

Price: 10 points or $0.1 USD

Subjects: nativelanguage

Grades: 1,2,3,4

Description: Freagair Tá / Níl do na ceisteanna seo. Mar shampla An bhfuil cupán tae aici?