Αφαίρεση με αριθμούς μέχρι το 5

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: math,mathElementary,operationsAndAlgebraicThinking

Grades: 14,13,1

Description: Οι μαθητές λύνουν τις μαθηματικές προτάσεις αφαίρεσης με αριθμούς μέχρι το 5.