Dinosaures de colors | Català

by Gloria Rosell

Price: 2 points or $0.02 USD

Subjects: specialed,speech,art,nativelanguage,language

Grades: 14,13,1

Description: De quin color és el dinosaure? Treballa els diferents colors i escriu-los.