Αριθμοί 1-10 (Gumball machines)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: math

Grades: 14,13,1,2

Description: Οι μαθητές μετρούν και αναφέρουν πόσες τσίχλες έχει η κάθε μηχανή.