Αριθμοί 1-10 (Καβουράκια)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: math

Grades: 14,13,1,2

Description: Οι μαθητές σύρουν τόσα καβουράκια στην παραλία, όσα λέει ο αριθμός.