Αριθμοί 1-10 (Έντομα)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: math

Grades: 14,13,1,2,3

Description: Οι μαθητές σύρουν στο βαζάκι τόσα έντομα όσα γράφει η οδηγία.