Αριθμοί 0-5

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 0 points or $0 USD

Subjects: math

Grades: 14,13,1

Description: Εξάσκηση στην αισθητοποίηση αριθμών μέχρι το 5.