Αριθμοί 0-5 (Gumball machines)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 0 points or $0 USD

Subjects: math

Grades: 14,13,1,2

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν τον πληθικό αριθμό των αντικειμένων.