Αριθμοί 0-10 (Καρχαρίας)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: math

Grades: 14,13,1,2

Description: Οι μαθητές αναφέρουν πόσα δοντάκια έχουν απομείνει στον καρχαρία.