Αριθμοί 0-10 (Χιονάμπαλες)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 125 points or $1.25 USD

Subjects: math,countingAndCardinality,mathElementary

Grades: 13,1,2

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν τον πληθικό αριθμό του συνόλου.