Αριθμοί 0-10 Καρότα

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: math

Grades: 13,1

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν προσότητες μέχρι 10 αντικείμενα.