Αριθμοί 0-10 (λαγουδάκια)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: math

Grades: 14,13,1

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν την ποσότητα των αντικειμένων.