Αριθμοί 0-10 με κουνελάκι

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: language

Grades: 14,13,1

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν ποσότητες αντικειμένων.