Αριθμοί 0 -10 (Νομίσματα).COPY

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math

Grades: 13,1,2

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν τον πληθικό αριθμό ενός συνόλου.