Αριθμοί 0 -10

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: math,mathElementary,countingAndCardinality

Grades: 13,1,2

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν τον πληθικό αριθμό των αντικειμένων.