Αριθμοί 0 -10 (Καρπούζι)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: math

Grades: 14,13,1,2

Description: Οι μαθητές μετρούν τα κουκούτσια στα καρπούζια για να δηλώσουν τον κατάλληλο αριθμό.