Αριθμοί 0 -10 (Νομίσματα)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: math

Grades: 13,1,2

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν τον πληθικό αριθμό ενός συνόλου.