Επίπεδα Σχήματα

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: language

Grades: 14,13,1,2

Description: Οι μαθητές αντιστοιχίζουν τα σχήματα.