Διψήφιοι αριθμοί

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: language

Grades: 1,2

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν και γράφουν τον διψήφιο αριθμό που εμφανίζεται.