Ζευγαράκια του 9

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: math

Grades: 13,1

Description: Οι μαθητές συμπληρώνουν τις μαθηματικές προτάσεις και δημιουργού τα ζευγαράκια του 9. Για καλύτερη οπτικοποίηση, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις μελισσούλες για να μετρήσουν πόσες μελισσούλες χρειάζονται για να συμπληρωθεί ο αριθμός 9.