Ζευγαράκια του 7

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: language

Grades: 13,1

Description: Οι μαθητές τοποθετούν τα 7 δώρα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ασκούνται στα ζευγαράκια του αριθμού 7.