Ζευγαράκια του 6

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: language

Grades: 13,1

Description: Οι μαθητές βοηθούν τον γεωργό να μαζέψει τις 6 κοτούλες του κάθε φορά συμπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο τα ζευγαράκια του 6.