Ζευγαράκια του 5

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: math

Grades: 13,1

Description: Οι μαθητές τοποθετούν παιδάκια στο λεωφορείο μέχρι να συμπληρώσουν τον αριθμό 5. Η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οπτικοποίηση κατά τη διδασκαλία της πρόσθεσης με τα ζευγαράκια του 5.