Ζευγαράκια του 3

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: math

Grades: 13,1

Description: Οι μαθητές συμπληρώνουν την μαθηματική πρόταση και δημιουργούν τα ζευγαράκια του 3.