Ζευγαράκια του 10

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: language

Grades: 13,1

Description: Οι μαθητές συμπληρώνουν τα γλυκά ώστε να γίνουν 10 και εξασκούνται στα ζευγαράκια του 10.