Τα ζευγαράκια του 7

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math

Grades: 13,1

Description: Οι μαθητές συμπληρώνουν τους βόλους στο βαζάκι ώστε γίνουν 7. Ταυτόχρονα εξασκούνται στα ζευγαράκια του 7.