Τα ζευγαράκια του 10

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: math

Grades: 13,1

Description: Οι μαθητές συμπληρώνουν τα αυγά του λαγού του Πάσχα ώστε να γίνουν δέκα και εξασκούνται στα ζευγαράκια του 10.