Τα ζευγαράκια του 10 (μπαταρίες)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math

Grades: 13,1,2

Description: Οι μαθητές συμπληρώνουν τις μπαταρίες που απαιτούνται για να δουλέψει το παιχνίδι και σχηματίζουν τα ζευγαράκια του 10.