Αισθητοποίηση αριθμών μέχρι το 10

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 250 points or $2.5 USD

Subjects: math,mathElementary,countingAndCardinality

Grades: 13,1,2

Description: Υπάρχουν 3 δραστηριότητες σε αυτό το παιχνίδι. Οι μαθητές 1) αναγνωρίζουν τον πληθικό αριθμό των αντικειμένων, 2) σύρουν τόσα αντικείμενα όσα λέει ο αριθμός 3) αναγνωρίζουν πόσα αντικείμενα από κάθε χρώμα υπάρχουν στο σπιτάκι.